NR RACHUNKU BANKOWEGO:
mBank: 63 1140 2004 0000 3602 7905 3579
Odbiorca: Kairos Marzena Wiśniak

NIP: 7272301529